Så här funkar det att vara sponsor

Stöd den lokala kulturen. Inget belopp är för litet. Vi kallar det för Micro-Sponsring. Och den fungerar naturligtvis även för större sponsorsamarbeten!

Sponsra ett enskilt evenemang

Först kommer sponsorn överens med arrangören om att sponsra ett evenemang. Därefter kommer via EaysArrs system en beskrivning av sponsringsavtal och hur inbetalningen går till.

Dela på vinsten 

Som sponsor kan du få del av vinsten på olika sätt: antingen som ett fast belopp eller ett rörligt belopp, eller både och.

Världens första cirkulära evenemangssponsring

Din del av vinsten kan du använda om och om igen. Du kan stötta fler än någonsin!

Funktioner för dig som sponsor

Vem som helst kan bli sponsor

Med EasyArr kan alla som vill – företag, kommuner, föreningar och privatpersoner –bli sponsorer. Om du har tillgång till Swish blir det lika lätt som att köpa en vanlig biljett.
Avtal tecknas i samband med att du betalar ditt sponsorskap. 

Stöd den lokala kulturen

Genom att sponsra minskar du det antal biljetter som behöver säljas för att ett evenemang ska bli verklighet. I samma ögonblick som sponsringen är inbetald kan biljettförsäljningen starta!

Vinstdelning

Som tack för hjälpen kan sponsorn erbjudas att få del av evenemangets vinst. Med EasyArr räknas automatiskt vinstdelningen ut, vilket gör det lätt för arrangören att betala rätt summa.

Sprid evenemanget 

Som sponsor och därmed partner är du en viktig kugge i det maskineri som hjälper till med marknadsföringen. Bjud in dina kunder, din personal och andra! Ju fler biljetter som säljs desto bättre. Det vinner alla på!

Cirkulär sponsring - återanvänd samma pengar

Om det säljs många biljetter kan vinsten räcka till mer än sponsorn satsade. Eftersom en sponsor kan få del av vinsten kan en satsad sponsorkrona användas om och om igen. Världens första Cirkulära Evenemangssponsring!

Du är trygg - pengarna tillbaka

Om inte arrangemanget blir av på grund av att för få biljetter sålts vid den sista dagen för gratis avbokning, så drabbas ingen. Alla fasta kostnader måste nämligen vara täckta vid den tidpunkten för att evenemanget ska gå av stapeln. Om så inte är fallet avbryter EasyArr processen och betalar tillbaka både dina sponsorpengar och alla biljettpengar.

Made with ‌

HTML Code Generator